Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Lądowisko w Gierałtowiczkach

historia projektu

Pomysłodawcą budowy lądowiska w Gierałtowiczkach jest mieszkaniec pobliskich Frydrychowic Marek Nowakowski. Powodem, który skłonił go do tego jest niekorzystna, dyskryminująca motolotniarzy, polityka niektórych aeroklubów. Kupił on zatem siedmiohektarową działkę od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. - To był teren opuszczony, nikt się nim nie interesował, przejąłem go w fatalnym stanie - wspomina Marek. - Rów melioracyjny prowadzący środkiem łąki był zamulony. Na własny koszt wytyczyłem i zrobiłem nowy. Cały teren był podmokły.  Obecnie zakupiona pod lądowisko działka jest zniwelowana. Marek Nowakowski twierdzi, iż na razie nie musi starać się o zmianę miejscowego planu zagospodarowania. Nadal jest to bowiem łąka, którą będzie wykorzystywał wraz z grupą znajomych jako lądowisko o 700-metrowym pasie startowym dla motolotni i ultralekkich (do 490 kg) samolocików.

ladowisko_g-czki.jpgFrydrychowiczanin od jednego z gospodarzy kupił działkę sąsiadującą z łąką i tam zamierza ewentualnie zorganizować miniośrodek kempingowy. Na łące odtworzy też dawny staw. Z lądowiska będą korzystać także modelarze z Andrychowa.  Marek Nowakowski uważa, że powstanie lądowiska to szansa na rozwój całej okolicy, choćby dla właścicieli sklepów czy gastronomików. Jest gotów do współpracy z lokalną społecznością. Być może uda się przyciągnąć do tego sportu okoliczną młodzież.

Nowakowsiki0003.jpgDziałania frydrychowiczanina popiera czołowy motolotniarz Europy, wadowiczanin Jan Szwed. Obaj zwracają uwagę, iż motolotnie i ultralekkie samoloty nie są hałaśliwe, ponieważ mają zamontowane małe silniki. 

Nowakowsiki0002.jpg

Dane techniczne lądowiska:

1. ZATOR-miejsce przystosowane do startów i lądowań
 1.1     Punktem odniesienia ARP jest środek drogi startowej
1.2     Wspołrzedne geograficzne WGS-84 punktu odniesienia ARP
1.2.1   Szerokosc geograficzna N 49 57 36
1.2.2   Dłgosc geograficzna E 019 24 13
1.3     Wzniesienie 235,5 m AMSL
1.4     Zator położony jest pomiedzy wioskami Gierałowice i Łowiczki , na S-w (210") w odległosci 4500m od m. Zator
1.5     Zator przeznaczony jest do startów i ladowań statków powietrznych o masie do 1,5 tony.
 
2. Charakterystyka miejsca przystosowanego do startów i ladowań
 2.1     Wymiary pasa startowego:
2.1.1  Długosc 520 m
2.1.2  Szerokosc 30 m
2.1.3  Całkowita długosc pasa 680 m
2.2     Pas startowy oznaczony jest białymi płytami ograniczajacymi znajdujacymi sie na narożnikach pasa oraz wzdłuż pasa co 100 m. Strefa przyziemienia oznaczonza jest trzema poprzecznie ustawinymi choragiewkami koloru białego znajdujacymi sie z lewej strony drogi startowej w odległci 150 m od poczatku pasa.
2.3     Kierunek startu i ladowania
2.3.1  Zasdniczy kierunek do startu i ladowania 243'
2.3.2  Pomocniczy kierunek do startu i ladowania 63'
2.4     Powierzchnia pasa startowego i pola wzlotów - Trawiasta utwardzona2.5     Wskaznik kierunku wiatru - zamontowany na hangarze

3. Procedury wykonywania lotów
3.1.1   Podstawa chmur 500 m AMSL dla stałopłtów        450m  AMSL dla śmigłowców
3.1.2   Widzialnosc 2 km dla stałopłtów  -   1.5 km dla śmigłwców
3.1.3   POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNEczestotliwosc 123.450 MHz znak wywoławczy ,,LOTNISKO ZATOR"
3.1.3   Wiatr zgodnie z instrukcja użytkowania w locie
3.2      Nad Zatorem obowiazuje krag północny na wysokości 450 m AMSL dla stałpłtów oraz 400 m AMSL dla śigłowców
3.3      Maksymalna wysokość lotu w rejonie miejsca przystosowanego do startów i ląowań Zator wynosi 560 m AMSL
3.4      Punkty dolotowe do Zatora
3.4.1   CTR KRAKÓW - SIERRA - WADOWICE - ZATOR
3.4.2   CTR KRAKÓW - INDIA - TRZEBINIA - ZATOR
3.4.3   LIBIĄŻ - ZATOR
3.4.4   BRZESZCZE - ZATOR
3.4.5   ANDRYCHÓW - ZATOR
3.4.6   WADOWICE - ZATOR

4. Ograniczenia lokalne i ostrzeżenia
4.1      ZATOR położony jest w TMA KRAKÓW
4.2      Popółnocno - zachodniej stronie strefa EP -R80
4.3      Po północno - zachodnij stronie strefa EP - P5 oraz EP - P4
4.4      Po wschodniej stronie CTR KRAKÓW
4.5      Po południowej ROMEO - punkt dolotowy do lotniska KRAKÓW - BALICE

5. Łacznosc ze służba ruchu lotniczego

5.1      Łacznosc telefoniczna Osrodek Zarzadzania Przestrzenia Powietrzna AMS - 3
tel. 22 574 57 33
22 574 57 34
22 574 57 35
fax. 22 574 57 37Centrum Operacji Powietrznych
tel. 22 682 87 66
AIS - KRAKÓW BALICE
tel. 12 639 33 12
fax. 12 285 63 42
FIS - KRAKÓW
tel. 12 639 75 85
fax. 12 639 75 86
APP - KRAKÓW
tel. 12 639 75 70
TWR - KRAKÓW BALICE
tel. 12 639 31 10
12 639 31 25
fax. 12 411 50 07
5.2     Łacznosc radiowa FIS KRAKÓW ,, KRAKÓW INFORMACJA" 119,275 MHz    124,500 MHz
APP KRAKÓW ,, KRAKÓW ZBLIŻANIE"     121,075 MHz
TWR KRAKÓW ,, KRAKÓW WIEŻA" 123,250 MHzKontakt: lotnisko Zator Marek Nowakowski
Tel kontaktowy 33 879 55 07
tel kom 604 576 200

Nowakowsiki0004.jpg

Tekst oraz zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony internetowej lądowiska dostępnej pod tym adresem.


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.073483943939209