Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Struktura organizacyjna

Wójt Gminy Wieprz
mgr Małgorzata Chrapek
tel.: 033/875 50 85 , fax: 033/875 50 60
email: wojt@wieprz.pl

Sekretarz Gminy Wieprz
Marta Mrozik
tel./fax: 033/875 51 18 wew. 18, fax: 033/875 50 60
email: mmrozik@wieprz.pl

Referat organizacyjno – administracyjny
Kierownik: Gabriela Kudłacik
tel.: 033/875 51 23 wew. 23, fax: 033/875 50 60
email: gkudlacik@wieprz.pl

 

St. ds. administracyjno-społecznych
Małgorzata Komendera
tel.: 033/875 51 18 wew. 23, fax: 033/875 50 60
email: mkomendera@wieprz.pl

 

Referat spraw obywatelskich
Zofia Jończy - Kierownik referatu, zastępca kierownika USC
tel.: 033/875 51 23 wew. 10, fax: 033/875 50 60
email: zjonczy@wieprz.pl

St. ds. ewidencji ludności i administracyjnych
Jolanta Rusinek
tel.: 033/875 51 18 wew. 20, fax: 033/875 50 60
email: jrusinek@wieprz.pl

St. ds. dowodów osobistych
Zofia Jończy
tel.: 033/875 51 18 wew. 10, fax: 033/875 50 60
email: zjonczy@wieprz.pl

St. ds obsługi przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
Bożena Smaza
tel.: 033/875 51 18 wew. 29, fax: 033/875 50 60
email: bsmaza@wieprz.pl

Referat inwestycji i ochrony środowiska
Kierownik: Barbara Noszka
tel.: 033/875 51 23 wew. 33, fax: 033/875 50 60
email: bnoszka@wieprz.pl

St. ds. inwestycji i zamówień publicznych
Agata Kocemba,
tel.: 033/875 51 18 wew. 22, fax: 033/875 50 60
email: akocemba@wieprz.pl

St. ds. inwestycji (Kierownik budowy)
Paweł Smaza
tel.: 033/875 51 18 wew. 33, fax: 033/875 50 60
email: psmaza@wieprz.pl

St. ds. budowy, modernizacji dróg i zamówień publicznych
Michał Adamik
tel.: 033/875 51 18 wew. 27, fax: 033/875 50 60
email: madamik@wieprz.pl

St. ds. ochrony środowiska
Wojciech Antecki
tel.: 033/875 51 18 wew. 26, fax: 033/875 50 60
email: wantecki@wieprz.pl

 

Referat finansowo - podatkowy
Kierownik (Skarbnik): Małgorzata Miarka
tel.: 033/875 51 23 wew. 15, fax: 033/875 50 60
email: mmiarka@wieprz.pl

Zastępca Skarbnika Gminy
Maria Legień
tel.: 033/875 51 18 wew. 32, fax: 033/875 50 60
email: mlegien@wieprz.pl

St. ds. księgowości budżetowej
Izabella Słomka
tel.: 033/875 51 18 wew. 29, fax: 033/875 50 60
email: slomka@wieprz.pl

St. ds. płac i podatku dochodowego
Bogusława Latocha
tel.: 033/875 51 18 wew. 32, fax: 033/875 50 60
email: blatocha@wieprz.pl

St. ds. wymiaru podatku
Katarzyna Mitoraj
tel.: 033/875 51 18 wew. 30, fax: 033/875 50 60
email: kmitoraj@wieprz.pl

St. ds. księgowości podatkowej
Monika Holcman
tel.: 033/875 51 18 wew. 30, fax: 033/875 50 60
email: mholcman@wieprz.pl

St. ds. kasowych
Danuta Hahn
tel.: 033/875 51 18 wew. 21, fax: 033/875 50 60
email: dhahn@wieprz.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Gminy
Kierownik referatu, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
Artur Penkala
tel.: 033/875 51 23 wew. 14, fax: 033/875 55 99
email: apenkala@wieprz.pl

St. ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i obsługi Rady Gminy (Kierownik Kancelarii Dokumentów Niejawnych), PPOŻ
Szymon Bogunia
tel.: 033/875 51 23 wew. 14, 33/875 55 99, fax.: 033/875 55 99
email: oc@wieprz.pl

Informatyk
Grzegorz Rusinek
tel.: 033/875 51 18 wew. 14, fax.: 033/875 55 99
email: grusinek@wieprz.pl


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.07031512260437