Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY WIEPRZ GÓRKA!
20.04.2018 13:36

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 1 maja 2018r. (I wtorek miesiąca), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 30 kwietnia 2018r. (tj. poniedziałek).

(dot. przysiółków: Bania, Podgórze, Górka Górna, Górka za Kościołem)UWAGA MIESZKAŃCY WIEPRZ DÓŁ!
20.04.2018 13:36

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 3 maja 2018r. (I czwartek miesiąca), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 8 maja 2018r. (tj. wtorek).

(dot. droga na Nidek od dawnej poczty w kierunku Gierałtowic, przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny)Program Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019
20.04.2018 07:50

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje o Programie Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019.

Dowiedz się więcejWykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
20.04.2018 07:05

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaznieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
18.04.2018 12:54

W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski.WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
11.04.2018 08:44

Urząd Gminy Wieprz informuje, że w miesiącu maju 2018r. odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio spod posesji z terenu gminy Wieprz.Ogłoszenie – prace porządkowe
10.04.2018 11:20

Informujemy, że Urząd Gminy Wieprz poszukuje chętnych osób do prac porządkowych (na umowę zlecenie) na terenie wsi Wieprz. Bliższych informacji udziela sołtys wsi Wieprz Barbara Herma pod nr tel. 607 032 095.eUrząd w Gminie Wieprz
06.04.2018 13:44

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wieprzu dodany został odnośnik do platformy „e-Urząd Gminy Wieprz”.Godziny pracy Urzędu Gminy Wieprz w dniu 4.04.2018r.
04.04.2018 06:56

Uprzejmie informujemy, że ze względu na szkolenie BHP pracowników, w dniu 4.04.2018r. Urząd Gminy w Wieprzu czynny będzie od godziny 7:00 do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
30.03.2018 10:14

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1; art. 269 ust 2; art. 272 ust. 22; art. 298 ust.2  ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz
29.03.2018 11:21

Ogłsozenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Godziny pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek
28.03.2018 07:05

Informujemy, że w Wielki Piątek, 30 marca Urząd Gminy w Wieprzu, Gminny Zakład Wodociągów oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej czynne będą od godz. 6:00 do godz. 14:00. Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny będzie do godz. 14:00.Uwaga mieszkańcy Nidku!
26.03.2018 08:38

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 2 kwietnia 2018r. (II dzień Świąt Wielkanocnych), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 6 kwietnia 2018r. (tj. piątek).Zawiadomienie XXXVI Sesja Rady Gminy Wieprz
22.03.2018 08:15

Informuje się, że w dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Wieprz.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
21.03.2018 14:40

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 1  |  2  |  3  |  4  |  5    » 


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.073015928268433