Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Aktualności

Usuwanie nieczystości ciekłych z terenu posesji
14.06.2018 14:56

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie informuje, o ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązkach wynikających z ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.)- zwana dalej ustawą oraz uchwały Nr XVIII/145/2016, Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz – zwanej dalej „regulaminem” w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe.Czynności kontrolne, nieruchomości niepodłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
14.06.2018 14:55

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie zawiadamia, o ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązkach wynikających z ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.)- zwana dalej ustawą oraz uchwały Nr XVIII/145/2016, Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz – zwanej dalej „regulaminem” w zakresie przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.ZAWIADOMIENIE
08.06.2018 08:44

ZAWIADOMIENIE dotyczące robót odtworzeniowych dla  budowy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieprz - etap II”w   ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wieprz”Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu
07.06.2018 13:59

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmuBiała Niedziela - "Zdrowa rodzina"
01.06.2018 14:40

Durektor ZZOZ w Wadowicach oraz Starosta Wadowicki serdzecznia zapraszają na bezpłatne badania i konsultację lekarzy specjalistów w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach - ul. Karmelicka 5.Święto Gminy Wieprz
30.05.2018 14:27

Zapraszamy na Święto Gminy Wieprz, które odbędzie się w sobotę 2 czerwca 2018r. na boisku sportowym LKS "Orzeł" w Wieprzu.Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
30.05.2018 14:19

Wójt Gminy Wieprz informuje, że z dniem 1 czerwca  2018 roku wejdzie w życie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieprz (na okres 3 lat) zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Decyzja nr KR.RET.070.127.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.)

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz stawka taryfy wynosić będzie 7,99 zł brutto za 1m3 ścieków.Dzień otwartych drzwi AEROPRAKT
30.05.2018 07:30

Zapraszamy na dzień otwartych drzwi AEROPRAKT.Czas na Biznes II
25.05.2018 09:45

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Czas na Biznes II.Zawiadomienie XXXVII Sesja Rady Gminy Wieprz
24.05.2018 11:48

Informuje się, że w dniu 30 maja 2018 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wieprz.Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (m. Frydrychowice)
24.05.2018 09:03

Wójt Gminy Wieprz informuje, że z dniem 29 maja 2018 roku wejdzie w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (na okres 3 lat) zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Decyzja nr KR.RET.070.226.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.)Zawiadomienie – zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
24.05.2018 08:58

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie informuje, o zmianie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) m. in w zakresie dotyczącym stref ochronnych bezpośrednich
i pośrednich ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.Konferencja „Alkohol – wiem, rozumiem, reaguję”
23.05.2018 13:24

Wójt Gminy Wieprz, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych zapraszają na konferencję w dniu 14 czerwca 2018, godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu, ul. Centralna 7.Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców
18.05.2018 09:47

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Dowiedz się więcej 1  |  2  |  3  |  4  |  5    » 


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.096831798553467