Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Zawiadomienie XXX Sesja Rady Gminy Wieprz

Administrator - 19.09.2017 14:58

Zawiadomienie XXX Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 26 września 2017 roku (wtorek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wieprz.Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXIX Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa wsi Nidek.
10. Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na  interpelacje.
12. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

  Pobierz projekty uchwał


Ilość wyświetleń: 1055


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.072803974151611