Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych

Administrator - 29.09.2017 07:15

Dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych

Począwszy od 2018 r. do końca 2020 r. na terenie gminy Wieprz 250 gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z dotacji pochodzącej z Unii Europejskiej na wymianę starych, nieekologicznych kotłów węglowych, które zastąpione zostaną nowoczesnymi kotłami na gaz lub węgiel.Wymiana kotłów współfinansowana będzie ze środków gminy Wieprz oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach dwóch projektów, które decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego zostały wybrane do realizacji i otrzymały dofinansowanie.

Zasady udzielania dofinansowania na wymianę kotła różnią się od dotychczas realizowanych przez gminę projektów finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowym warunkiem skorzystania z pomocy finansowej będzie poddanie się audytowi energetycznemu, który wykaże czy budynek, w którym ma zostać zamontowany nowy kocioł, jest dostatecznie dobrze docieplony i spełnia minimalny standard efektywności energetycznej. Usługa wykonania audytu będzie nieodpłatna.

Aby skorzystać z dotacji trzeba będzie zdemontować stary kocioł. Mieszkańcy, którzy decydować będą się na montaż nowego ekologicznego kotła węglowego będą musieli zwrócić uwagę aby spełniał on. tzw. wymogi „ekoprojektu” (więcej informacji nt. ekoprojektuw https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc).

 

Wymogi dla przyszłych beneficjentów wsparcia nie kończą się po zamontowaniu kotła. Użytkując nowy kocioł nie będzie można dokonywać nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt). Zagwarantować należy również, że posiada się warunki składowania opału zapewniające  ochronę przed zawilgoceniem, a sam opał spełnia parametry producenta urządzenia grzewczego.

 

Spełnienie tych wszystkich warunków pozwoli skorzystać z dotacji w wysokości:

- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;

- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego

 

oraz dofinansowania na wykonanie instalacji w niezbędnym zakresie:

- przypadku nowego kotła gazowego do 6 tyś. zł.

- w przypadku kotła węglowego do 1tyś. zł.

 

Program nie zakłada dofinansowania dla osób, które chciałyby skorzystać z dotacji, ale ogrzewają swój dom kotłem gazowym lub też nowopowstałym budynkom, które nie posiadają jeszcze źródła ciepła.

 

Spodziewany koszt wymiany kotłów węglowych wyniesie ok. 1.404.650,24 zł., z czego 1.106.280,05 zł. pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, 21.361,83 zł. z budżetu gminy. Pozostały wkład wniesiony będzie przez mieszkańców biorących udział w projekcie. Koszt montażu kotłów gazowych wyniesie ok. 1.496.260,52 zł.  Spodziewana kwota dofinansowania to 1.473.699,24 zł.

Realizacja obu projektów pozwoli poprawić czystość powietrza na terenie gminy. Szacuje się, że do atmosfery trafi o 987 mniej ton równoważnika CO2. Nastąpi również ponad 90% ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów. W trakcie trwania projektów prowadzona będzie przez gminę akcja informacyjna w ramach której organizowane będą spotkania z mieszkańcami, uczniowie wezmą udział w dodatkowych lekcjach z ekologii.

Więcej informacji nt. obu projektów uzyskać można w Urzędzie Gminy w Wieprzu w pok. nr 3 /na parterze/ oraz pod nr tel. 33/875-51-23 wew. 26. Pracownikiem odpowiedzialnym za udzielanie wyjaśnień jest Pan Wojciech Antecki /kontakt. mail wantecki@wieprz.pl/.


Ilość wyświetleń: 1298


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.069849014282227