Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Administrator - 10.10.2017 12:21

Wójt Gminy Wieprz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy: 

 

Lp.

Położenie

nr działki

nr KW 

Powie-

rzchnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

 sposób zagospodarowania

 

Okres dzierżawy

1.

Gierałtowice, nieruchomość składająca się     z działki nr 919/1

nr KW

KR1W/00063162/2

 

 

11.372 m2

MU- 1

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

działka nr 919/1 położona w Gierałtowicach, niezabudowana z przeznaczeniem wyłącznie     pod uprawy polowe,

grunt orny o klasie RIIIa, RIIIb, RIVa, PsIII, LsV

3 lata

 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz., minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

  • działalność rolniczą powyżej 1 ha 0,01 zł za 1m2 powierzchni rocznie (netto) x średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych + VAT 23%  + podatek od nieruchomości.
  • działalność rolniczą do 1 ha 0,04 zł za 1m2 powierzchni rocznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości.

 

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą  1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:          

ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 31 marca za cały rok z góry.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 10 października 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

 

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, pokój nr 3, tel. 33/8755118 wew. 26.


Ilość wyświetleń: 875


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.064365148544312