Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Zestawienia odpadów, których nie wolno wrzucać lub wlewać do urządzeń sanitarnych

Administrator - 13.10.2017 11:21

Od pewnego czasu w miejscowości Wieprz można korzystać z kanalizacji sanitarnej służącej  odprowadzeniu ścieków z nieruchomości i docelowo przesyłającej ścieki do oczyszczalni w Andrychowie.Pomimo iż  kanalizacja sanitarna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków i tłocznia ścieków,  zostały tak zaprojektowane i wykonane , aby przyjmować ścieki z  domów - nieczystości sanitarne : z kąpieli, mycia, prania i papier toaletowy z WC, zdarza się , że wraz ze ściekami płyną także inne odpady, które to  wcześniej czy później mogą powodować  zatykanie przewodów kanalizacyjnych  i prowadzić do spiętrzenia ścieków w kanałach, a jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię, następstwem czego jest również wylanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach oraz powstawanie nieprzyjemnych odorów. Koszt usuwania awarii sieci,  wymiany pomp lub usunięcia skutków zanieczyszczenia ściekami jest bardzo wysoki i docelowo wpływa na wzrost  cen za ścieki.

Mając na uwadze, że nie wszyscy użytkownicy sieci kanalizacji sanitarnej posiadają wiedze na temat prawidłowego i racjonalnego korzystania z kanalizacji sanitarnej poniżej przedstawiamy krótkie zestawienia odpadów,  których   nie wolno wrzucać lub wlewać do urządzeń sanitarnych - nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym.

Do urządzeń kanalizacyjnych nie wrzucamy bądź nie wlewamy:

- waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy,  ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien,   oraz innych części garderoby ( materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia),

 

- ręczników papierowych, ręczników do wycierania wymion krów, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki pomp w pompowniach powodując ich awarię lub uszkodzenie    i w rezultacie konieczność wymiany,

 

- niedopałków papierosów, patyczków, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości.

 

- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej.

 

- materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór , obierek, wytłoczyn które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory

 

- tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej,

 

- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków z kiszonek .

 

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych. 


Informujemy także, że niedopuszczalne oraz niezgodne z prawem  jest opróżnianie szamb do zlokalizowanej w Wieprzu  sieci kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji zbiorczej bez zawarte umowy na odprowadzanie ścieków z nieruchomości .  


Zgodnie z Ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  bez uprzedniego zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków , a także nie stosowanie  się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2. Ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (określających czego nie wolno wprowadzać do sieci kanalizacyjnej), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 

 

Z poważaniem:

Jerzy Polak
Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu


Ilość wyświetleń: 989


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.065999031066895