Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Zawiadomienie XXXII Sesja Rady Gminy Wieprz

Administrator - 04.12.2017 07:22

Zawiadomienie XXXII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 8 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wieprz.Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXI Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wieprz instrumentem płatniczym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom   na rok 2018.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na  interpelacje.
13.Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

  Pobierz projekty uchwał


Ilość wyświetleń: 747


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.067785024642944