Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Zawiadomienie XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Administrator - 14.12.2017 13:16

Zawiadomienie XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 12.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz.Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
8. Uchwalenie budżetu Gminy na rok  2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025.
9a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 roku r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
15. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2018.
16. Wolne wnioski.
17. Odpowiedzi na  interpelacje.
18. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

  Pobierz projekt budżetu Gminy na rok 2018

 

  Pobierz projekty uchwał


Ilość wyświetleń: 818


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.080888032913208