Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Kwalifikacja Wojskowa

Administrator - 19.01.2018 12:42

Kwalifikacja Wojskowa

Od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. na terenie województwa małopolskiego potrwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się przed komisjami lekarskimi obejmie ponad 21 tys. mężczyzn.Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Wieprz odbędzie się w dniach 15,16 i 19 marca 2018r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wadowickiego będzie: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania, A. Klink St. Nowicki, ul. Spadzista 10, 34-100 Wadowice

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

* zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu  na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

* zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.poz.944), 5.osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

  Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wadowicach


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej


Ilość wyświetleń: 834


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.066910982131958