Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Zawiadomienie XXXV Sesja Rady Gminy Wieprz

Administrator - 16.02.2018 09:53

Zawiadomienie XXXV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Wieprz.Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1767 K Wadowice Wieprz w m. Frydrychowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2018- 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji   Urządzeń Wodociągowych na lata 2018 - 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr XXIII/190/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wieprz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej  .
15. Wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na  interpelacje.
17. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

   Pobierz projekty uchwał


Ilość wyświetleń: 707


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.076770067214966