Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

ZAWIADOMIENIE

Administrator - 08.06.2018 08:44

ZAWIADOMIENIE dotyczące robót odtworzeniowych dla  budowy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieprz - etap II”w   ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wieprz”W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze tzw. Zlewni I („dolny Wieprz”) oraz przewidzianymi do wykonania  przez Wykonawcę robót  w miesiącu czerwcu  robotami odtworzeniowymi i porządkowymi zawiadamia się, że właściciele nieruchomości  mają możliwość składania uwag i wniosków o naprawę oraz odtworzenie stanu nieruchomości na których prowadzone były roboty budowlane lub zostały uszkodzone w związku z prowadzonymi robotami  np. w zakresie ogrodzeń, dróg  dojazdowych, chodników,  bruku, roślinności , zaworów wodociągowych, słupów granicznych (punktów geodezyjnych)  itp.

Umowny termin zakończenia wszystkich robót przypada na dzień 28.06.2018 roku, w związku z czym prosimy o zgłaszanie w/w  wniosków w terminie do 22.06.2018 do Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu ul. Centralna 5 pok. 13 (preferowana jest forma pisemna zgłoszenia). 


Ilość wyświetleń: 152


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.08133602142334