Aktualności

Włącz się w obieg
Fakty i wydarzenia, 26.10.2016 10:58

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”, realizuje projekt „Włącz się w obieg”. Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia ludzi w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET, będących jednocześnie osobami biernymi zawodowo, zamieszkałych w województwie małopolskim (w rozumieniu KC), poprzez trwałe zintegrowanie ich z rynkiem pracy.


Zaproszenie do składania ofert
Fakty i wydarzenia, 26.10.2016 10:24

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  oraz zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych do 30 tyś euro,  w związku z inwestycją pn.  „Dostawa  i montaż przydomowych  oczyszczalni ścieków wraz dla Gminy Wieprz” planowanej do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – typ operacji „Gospodarka wodno – ściekowa”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  zapraszamy  do złożenia oferty na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla w/w inwestycji.


Przebudowa drogi gminnej Przecznica Zbójecka w Gierałtowicach
Fakty i wydarzenia, 21.10.2016 15:19

Przebudowa drogi gminnej nr G000032 Gierałtowice Przecznica Zbójecka to zadanie inwestycyjne, które dzięki wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej zostanie zrealizowane w 2017 r. w Gminie Wieprz


Konkurs Barwy Wolontariatu
Fakty i wydarzenia, 21.10.2016 07:34

Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej


Obchody Dnia Nauczyciela w Gminie Wieprz
Fakty i wydarzenia, 17.10.2016 14:08

W dniu 14 października 2016 r. na terenie sołectwa Wieprz odbyły się centralne w Gminie Wieprz obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej  odprawionej w kościele parafialnym w Wieprzu przez Ks. Prałata  Dziekana Dekanatu Andrychowskiego Stanisława Czernika, ks. Kanonika Wicedziekana Dekanatu Andrychowskiego Stefana Klajmana oraz ks. Piotra Wróbla.


XXI Sesja Rady Gminy Wieprz – 12 października 2016roku
Fakty i wydarzenia, 17.10.2016 14:02

W dniu 12 października 2016 roku w Wiejskim Domu Kultury we Frydrychowicach odbyła się XXI Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni głównie zgłaszali konieczność naprawy nawierzchni na większości drogach gminnych. Kolejno poruszono problem uszkodzonego przejazdu przez potok Wieprzówka koło Stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowicach oraz sprawę uszkodzonych znaków przy drogach gminnych.


Rozwój eUsług publicznych w Gminie Wieprz
Fakty i wydarzenia, 14.10.2016 08:02

W dniu 13 września 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów mających na celu rozwój elektronicznej  administracji w ramach jednego z programów współfinansowanych przez Unię Europejską.


UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!
Fakty i wydarzenia, 14.10.2016 07:59

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 1 listopada 2016 r. tj. I wtorek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 31 października 2016 r.  (V poniedziałek miesiąca). Dot. Wieprz Górka - przysiółki: Korcza, Bania, Podgórze, Górka Górna, Górka za Kościołem.


archiwum aktualności ›

Pogoda w Gminie Wieprz

 

 

 

 

Wyszukiwarka adresów i mapa z ulicami

Monitoring Jakości Powietrza

Druki i formularze


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.024470090866089