Aktualności

Usuwanie nieczystości ciekłych z terenu posesji
Fakty i wydarzenia, 14.06.2018 14:56

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie informuje, o ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązkach wynikających z ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.)- zwana dalej ustawą oraz uchwały Nr XVIII/145/2016, Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz – zwanej dalej „regulaminem” w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe.


Czynności kontrolne, nieruchomości niepodłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
Fakty i wydarzenia, 14.06.2018 14:55

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie zawiadamia, o ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązkach wynikających z ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.)- zwana dalej ustawą oraz uchwały Nr XVIII/145/2016, Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz – zwanej dalej „regulaminem” w zakresie przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.


ZAWIADOMIENIE
Fakty i wydarzenia, 08.06.2018 08:44

ZAWIADOMIENIE dotyczące robót odtworzeniowych dla  budowy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieprz - etap II”w   ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wieprz”


Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu
Fakty i wydarzenia, 07.06.2018 13:59

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu


Biała Niedziela - "Zdrowa rodzina"
Fakty i wydarzenia, 01.06.2018 14:40

Durektor ZZOZ w Wadowicach oraz Starosta Wadowicki serdzecznia zapraszają na bezpłatne badania i konsultację lekarzy specjalistów w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach - ul. Karmelicka 5.


Święto Gminy Wieprz
Fakty i wydarzenia, 30.05.2018 14:27

Zapraszamy na Święto Gminy Wieprz, które odbędzie się w sobotę 2 czerwca 2018r. na boisku sportowym LKS "Orzeł" w Wieprzu.


Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Fakty i wydarzenia, 30.05.2018 14:19

Wójt Gminy Wieprz informuje, że z dniem 1 czerwca  2018 roku wejdzie w życie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieprz (na okres 3 lat) zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Decyzja nr KR.RET.070.127.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.)

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz stawka taryfy wynosić będzie 7,99 zł brutto za 1m3 ścieków.


Dzień otwartych drzwi AEROPRAKT
Fakty i wydarzenia, 30.05.2018 07:30

Zapraszamy na dzień otwartych drzwi AEROPRAKT.


Czas na Biznes II
Fakty i wydarzenia, 25.05.2018 09:45

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Czas na Biznes II.


Zawiadomienie XXXVII Sesja Rady Gminy Wieprz
Fakty i wydarzenia, 24.05.2018 11:48

Informuje się, że w dniu 30 maja 2018 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wieprz.


archiwum aktualności ›

eUrząd

Wyszukiwarka adresów i mapa z ulicami

Pogoda w Gminie Wieprz

Monitoring Jakości Powietrza

Zagubione zwierzęta z Gminy Wieprz

Druki i formularze


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.086642026901245