Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków
04.10.2013

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wieprz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Wieprz.

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wieprz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Wieprz.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 01 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.


UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217  pokój nr 5 ( I piętro)


Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Artur Penkala w Urzędzie Gminy  Wieprz, pok. Nr 5 ( I piętro) oraz pod numerem telefonu 33/8755118 wew. 14

Załączniki do pobrania