Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz
08.10.2013

Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz

W dniu 1.10.br. zakończono negocjacje związane z warunkami realizacji nowego projektu organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch projektów zrealizowanych przez Gminę Wieprz nowe zajęcia pozalekcyjne w 100% sfinansowane zostaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupą docelową projektu będą tym razem uczniowie klas IV, V i VI ze wszystkich 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz.

W dniu 1.10.br. zakończono negocjacje związane z warunkami realizacji nowego projektu organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch projektów zrealizowanych przez Gminę Wieprz nowe zajęcia pozalekcyjne w 100% sfinansowane zostaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupą docelową projektu będą tym razem uczniowie klas IV, V i VI ze wszystkich 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz.

Projekt pn. Realizacja programów rozwojowych szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz realizowany będzie w okresie od 10.2013 r. do 26.06.2015 r.

Ostatecznie zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy budżet projektu zamknie się kwocie 1.372.030,81 zł.

W październiku br. zorganizowane zostaną zebrania z rodzicami po zakończeniu których rozpocznie się rekrutacja uczniów. Regulamin rekrutacji oraz szczegółowe informacje w tym zakresie pojawią się niebawem na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wieprzu oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 typy zajęć:

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

2. Zajęcia rozwijające

3. Opieka pedagogiczno - psychologiczna

Wykaz przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych - pobierz

Wykaz przedmiotów w ramach zajęć rozwijających – pobierz

Opieka pedagogiczno –psychologiczna – pobierz

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów biorących udział w zajęciach oraz podniesienie jakości nauczania w poszczególnych placówkach szkolnych. Poszczególne zajęcia będą miały za cel wyrównać poziom wiedzy wśród uczniów, rozwinąć kompetencje kluczowe oraz nabyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresją i rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia wyrównawcze – przeznaczone będą dla uczniów, którzy uzyskali z danego przedmiotu: na koniec ostatniego okresu lub roku szkolnego ocenę dostateczną lub niższą. Podstawą do kwalifikacji udziału w zajęciach będzie opinia wychowawcy.

Zajęcia rozwijające – przeznaczone będą dla uczniów, którzy uzyskali z danego przedmiotu na koniec ostatniego okresu lub roku szkolnego ocenę dobrą lub wyższą. Podstawą do kwalifikacji udziału w zajęciach będzie również opinia wychowawcy.

- opieka pedagogiczno – psychologiczna – udział w zajęciach po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem wakacji, ferii i świąt) przez nauczycieli wybranych w drodze przetargu do pracy w ramach projektu. Liczebność poszczególnych grup wynosić będzie max. 8 uczniów. Na potrzeby prowadzonych zajęć zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Począwszy od I kw. 2014 roku zorganizowane zostaną wyjazdy studyjne indywidualnie uzgodnione z każdą placówką szkolną.

Szczegółowe informacje nt projektu ukażą się wkrótce na specjalnie utworzonej na ten cel stronie internetowej projektu.