Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
II etap montażu oczyszczalni ścieków
16.10.2013

II etap montażu oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków montowane na terenie Gminy Wieprz od 2011 r. cieszą się coraz to większą popularnością wśród mieszkańców.  W ciągu ostatnich 2 lat zamontowano 109 takich urządzeń. Na początku 2013 r. rozpoczęto prace związane z  montażem  kolejnych 143 oczyszczalni.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków montowane na terenie Gminy Wieprz od 2011 r. cieszą się coraz to większą popularnością wśród mieszkańców.  W ciągu ostatnich 2 lat zamontowano 109 takich urządzeń. Na początku 2013 r. rozpoczęto prace związane z  montażem  kolejnych 143 oczyszczalni.

Początkowo środki na ten cel w 100% zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Wieprz. W dniu 4.10.br., w wyniku pozytywnie ocenionego wniosku złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa dotacji, która przewiduje, że w całkowitym koszcie przedsięwzięcia wynoszącym 3 456 954,00 zł.  partycypować będzie Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie 1 555 629,00 zł. W roku ubiegłym dofinansowanie na ten cel wyniosło 691.598 zł.
Montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków prowadzony jest w oparciu o Program wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków przyjęty uchwałą Rady Gminy Wieprz. Założenia programu przewidują, że mieszkaniec zainteresowany montażem oczyszczalni ścieków składając do Urzędu Gminy wniosek wraz z dokumentacją projektową nie ponosi dalszych opłat i otrzymuje w bezpłatne użyczenie oczyszczalnie ścieków.
Głównym celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczanie ilości odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków bytowych bezpośrednio do ziemi lub wód,  jak również stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Warunkiem zawarcia umowy jest likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do ponoszenia we własnym zakresie kosztów eksploatacji.
Od bieżącego roku za realizacje zadania oraz za późniejszy nadzór nad eksploatacją oczyszczalni odpowiadać będzie Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej. Ponieważ udzielona dotacja pozwoli ogłosić pod koniec października br. przetarg na montaż kolejnych 130 oczyszczalni stąd szczegółowe informacje na temat jego założeń uzyskać można u Kierownika Zakładu P. Jerzego Polaka pod. Nr tel 33/875-51-23 wew. 22 lub osobiście w pok. nr 3.