Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Apel Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu
02.11.2022

Apel Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu

W związku z nasileniem się awarii urządzeń służących do odprowadzania ścieków apelujemy do Mieszkańców Wieprza - użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej o przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z urządzeń kanalizacyjnych tj. nie wrzucanie lub wlewanie do kanalizacji - nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym:

W związku z nasileniem się awarii urządzeń służących do odprowadzania ścieków apelujemy do Mieszkańców Wieprza - użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej o przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z urządzeń kanalizacyjnych tj. nie wrzucanie lub wlewanie do kanalizacji - nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym:

- waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien, oraz innych części garderoby ( materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia),

- ręczników papierowych, ręczników do wycierania wymion krów, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki pomp w pompowniach powodując ich awarię lub uszkodzenie i w rezultacie konieczność wymiany lub remontu,

- niedopałków papierosów, patyczków, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości.

- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej.

- materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór, obierek, wytłoczyn które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory

- tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej,

- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków z kiszonek.

Szczególnie apelujemy o zaprzestanie wrzucania do kanalizacji: gruzu, szmat, chusteczek nawilżanych, ścierek włókninowych itp. które niszczą pompy w przepompowniach ścieków.