Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie XLV Sesja Rady Gminy Wieprz
29.05.2023

Zawiadomienie XLV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 2 czerwca 2023 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XLIV Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wieprz.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/257/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2022- 2024.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieprz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła
PDFPobierz projekty uchwał