Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Od 1 maja 2022 r. wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 maja 2022 r. wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 maja 2022 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie i wynoszą:

Od 1 maja 2022roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie i wynoszą:

Właściciel nieruchomości prowadzący selekcję odpadów – płaci 26 zł od osoby na miesiąc.

Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – płaci 78 zł od osoby na miesiąc.

(postawa prawna: Uchwała nr XXXII/266/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28.03.2022r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym).

Terminy wnoszenia opłat oraz numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Opłaty dokonywać należy bez wezwania, miesięcznie (do 15-tego dnia każdego miesiąca) lub raz na kwartał (do 15-tego dnia trzeciego miesiąca kwartału), w terminach:

- za I kwartał - do 15 marca

- za II kwartał - do 15 czerwca

- za III kwartał - do 15 września

- za IV kwartał - do 15 grudnia