Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz
06.11.2023

Zawiadomienie LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 7 listopada 2023 roku (wtorek ) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o.” z siedzibą w Skale.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o.” z siedzibą w Skale.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie w roku 2024 kosztu usługi transportowej ponoszonego przez Powiat Wadowicki jako organizatora transportu publicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/312/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 października 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

PDFPobierz projekty uchwał