Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
09.11.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia. Lp. Położenie nr działki Powierzchnia nr KW przeznaczenie nieruchomości w MPZP Gminy Wieprz Opis nieruchomości,  sposób zagospodarowania   Okres użyczenia ...

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia.

Lp.

Położenie

nr działki

Powierzchnia

nr KW

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

 sposób zagospodarowania

 

Okres użyczenia

1.

Wieprz, ul. Pogodna 10,  

lokal  o pow. użytkowej 125,00 m2 w budynku położonym na działce nr  1459/50  o powierzchni 0,4076 haKR1W/00093560/1

 

 

 

 

6P.6 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

lokal  o pow. użytkowej 125,00 m2 w budynku jednokondygnacyjnym o pow. zabudowy 377m2,  który będzie użyczony na rzecz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na realizację jego celów statutowych.

Według ewidencji gruntów:

Budynek sklasyfikowany jest jako budynek przemysłowy

  

Według ewidencji gruntów działka 1459/50 sklasyfikowana jest jako:

Batereny przemysłowe pow. 0,1586 ha

 

Biinne tereny zabudowane pow. 0,2490 ha

 

3 lata

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Przedmiot użyczenia zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 09 listopada 2023  roku do dnia 30 listopada 2023  roku, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.ploraz w BIP Wieprz.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, pokój nr 14, tel. 33 8755118 wew. 16.

Wójt Gminy Wieprz

/-/ mgr Małgorzata Chrapek