Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz
30.04.2024

Zawiadomienie I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Wieprz w dniu 2 maja 2024 roku o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
§ 1.
Zwołać I sesję nowo wybranej Rady Gminy Wieprz na kadencję 2024 - 2029 w dniu 2 maja 2024 roku o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu.
§ 2.
Ustalić porządek obrad:
1) Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
4) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
5) Wybór Przewodniczącego Rady.
6) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7) Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Wieprz.
8) Ślubowanie Wójta Gminy Wieprz.
9) Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Wieprz.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Bartłomiej Migda
Komisarz Wyborczy w Krakowie III