Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie II Sesja Rady Gminy Wieprz
08.05.2024

Zawiadomienie II Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 13 maja 2024 roku (poniedziałek ) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Wieprz.
5. Ślubowanie Wójta Gminy Wieprz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Wieprz, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła


PDFPobierz projekty uchwał