Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Płatność za odpady komunalne

Płatność za odpady komunalne

Urząd Gminy Wieprz informuje właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wieprz, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2022 roku, że na 2022 rok nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości nowe zawiadomienia dot. gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ nie uległa zmianie stawka opłaty

Urząd Gminy Wieprz informuje właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wieprz, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2022 roku, że na 2022 rok nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości nowe zawiadomienia dot. gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ nie uległa zmianie stawka opłaty. Obliczoną w deklaracji opłatę uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub przelewem na indywidualne konto właściciela posesji - miesięcznie lub kwartalnie.

Jeżeli w Państwa nieruchomości nie uległa zmianie ilość osób – terminy i kwoty pozostają bez zmian.

Za I kwartał 2022 roku termin uiszczenia opłaty upłynął 15 marca 2022r.