Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 listopada 2019r

Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 listopada 2019r

Zgodnie z Uchwałą nr XI/89/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty, w 2020 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie

Zgodnie z Uchwałą nr XI/89/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty, w 2020 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich i wynoszą:

1) 5,90 zł za pojemnik 120 l,

2) 11,80 zł za pojemnik 240 l,

3) 54,00 zł za pojemnik 1100 l.


Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości:

1) 17,70 zł za pojemnik 120 l,

2) 35,40 zł za pojemnik 240 l,

3) 162,00 zł za pojemnik 1100 l.