Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz
18.11.2022

Zawiadomienie XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 21 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.

Informuje się, że w dniu 21 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Małopolskiego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/259/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2022r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych za pomocą przyczepy asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wieprz do placówek oświatowych.
9. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła
Pobierz projekty uchwał