Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Moja gmina w obiektywie – 2013
02.08.2013

Moja gmina w obiektywie – 2013

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie fotograficznym pod nazwą „Moja gmina w obiektywie – 2013”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie fotograficznym pod nazwą „Moja gmina w obiektywie – 2013”.

 Organizatorem konkursu podobnie jak w latach ubiegłych jest Urząd Gminy w Wieprzu. Celem konkursu jest prezentacja i promocja Gminy Wieprz w oparciu o następujące kategorie tematyczne:

1) „Gminne krajobrazy oraz centra miejscowości”;
2) „Zawód rolnik”;
3) „Sołectwo Frydrychowice oraz Sołectwo Gierałtowiczki”.

Zadaniem uczestników jest fotograficzne zaprezentowanie gminy w rozbiciu na w/w 3 kategorie tematyczne. Tegoroczna odsłona konkursu wprowadza dwie nowe kategorie. Z uwagi na rolniczy charakter gminy oceniane będą prace przedstawiające trud pracy rolnika, urok zagrody wiejskiej, wyjątkowość ludzi oraz zwierząt. Wyodrębnienie w konkursie osobnej kategorii poświęconej sołectwom Frydrychowice i Gierałtowiczki ma zachęcić uczestników do przedstawienia prac prezentujących te miejscowości, które w poprzednich edycjach konkursu zostały przez uczestników nieco pominięte.

Aby wziąć udział w konkursie każdy z uczestników powinien złożyć fotografie wraz z wersją elektroniczną do jednej lub kilku kategorii (wielkość zdjęcia to min. 10 x 15 cm).

Zdjęcia można składać w terminie do 9 sierpnia br. osobiście w Urzędzie Gminy w Wieprzu w pok. nr 4 lub pocztowo na adres: Urząd Gminy Wieprz, Wieprz 217, 34-122 Wieprz z dopiskiem na kopercie: „Moja gmina w obiektywie – 2013”. Zgłoszenia, które zostaną dostarczone po 9.08.2013 r. nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. Poza fotografiami uczestnik konkursu ma obowiązek na nadesłać:
- imię, nazwisko, adres, nr telefonu (domowego lub komórkowego). Na odwrocie każda fotografia powinna zawierać informacje, które sołectwo zostało na niej uwiecznione. Oceny zdjęć dokona powołana przez Wójta Gminy Wieprz Komisja Konkursowa. Spośród nadesłanych prac, w każdej kategorii wybrana zostanie jedna praca, która zostanie nagrodzona


- 1 miejsce w kategorii tematycznej 1 - 300 zł;
- 1 miejsce w kategorii tematycznej 2 - 300 zł;
- 1 miejsce w kategorii tematycznej 3 - 300 zł;

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas Dożynek Diecezjalno - Gminnych, które odbędą się 25 sierpnia 2013 roku na terenie sołectwa Wieprz.