Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
OSP z Gminy Wieprz doposażone z WFOŚiGW
25.06.2013

OSP z Gminy Wieprz doposażone z WFOŚiGW

Zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 maja 2013r. Gmina Wieprz otrzymała dotację w wysokości 22.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 maja 2013r. Gmina Wieprz otrzymała dotację w wysokości 22.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. 

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w odzież ochronną do działań bojowych – zestawy składające się z: ubrania ochronnego, butów bojowych, hełmu, kominiarki, rękawic. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej niż 1 500 zł/zestaw). Wartość zakupionego umundurowania zatem będzie wynosić 45.000,00 zł. Zakupione w ramach Programu elementy umundurowania muszą posiadać atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.