Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Konkurs na najpiękniejszy ogród w Gminie Wieprz – 2013
02.08.2013

Konkurs na najpiękniejszy ogród w Gminie Wieprz – 2013

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Konkursie na najpiękniejszy ogród w Gminie Wieprz w roku 2013.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Konkursie na najpiękniejszy ogród w Gminie Wieprz w roku 2013.

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Wieprzu.
Zadaniem uczestników jest fotograficzne zaprezentowanie własnego ogrodu. Ważne, aby fotografie zrobione były w 2013 roku.

Zdjęcia można składać w terminie do 9 sierpnia br. - osobiście w Urzędzie Gminy w pok. nr 4 lub pocztowo na adres: Urząd Gminy Wieprz, Wieprz 217, 34-122 Wieprz z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie Wieprz – 2013”. Zgłoszenia, które zostaną dostarczone po 9 sierpnia 2013 r. nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.

Poza fotografiami uczestnik konkursu ma obowiązek nadesłać:

- imię, nazwisko, adres, nr telefonu (domowego lub komórkowego);

Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa, w uzgodnionym z właścicielem terenu terminie, dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie ogrodu oraz weźmie pod uwagę m.in.

a)    Ogólne wrażenie o gospodarstwie
- stan utrzymania budynków mieszkalnych i gospodarczych;
- utwardzenie podwórka;
- oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej;

b)    Zagospodarowanie części wypoczynkowo-ozdobnej
- meble ogrodowe lub ławeczki
- altanka – kącik wypoczynkowy;
- ukwiecenie ogrodu z uwzględnieniem sezonowości roślin
- stan utrzymania trawnika wokół domu

Dla wybranych najładniejszych 3 ogrodów przewidziane są nagrody:
- 1 miejsce 300 zł;
- 2 miejsce 200 zł;
- 3 miejsce 100 zł.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 25 sierpnia 2013 roku na terenie sołectwa Wieprz.

Przystępując do Konkursu uczestnik deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie Oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie:

- ogród przedstawiony na fotografiach należy do niego lub najbliższej rodziny;

- dysponuje prawami autorskimi do przesłanych zdjęć;

- wyraża zgodę na dokonanie wizytacji zgłoszonego ogrodu przez Komisję konkursową.

Uczestnik akceptując zapisy Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych przez Organizatora konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w tym: zgodę na publikację imienia i nazwiska (lub nazwy) Uczestnika Konkursu na łamach "Wieści z gminy Wieprz" oraz stronie internetowej gminy: www.wieprz.pl.