Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie XXV Sesja Rady Gminy Wieprz
06.08.2013

Zawiadomienie XXV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że  w dniu 12 sierpnia 2013 roku (poniedziałek)  o godz. 12.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wieprz, z następującym projektem porządku obrad:

Informuje się, że  w dniu 12 sierpnia 2013 roku (poniedziałek)  o godz. 12.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wieprz, z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXIV Sesji Rady Gminy Wieprz.
 4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
 5. Interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: okresowych stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/214/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXII/125/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia – „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy” z siedzibą w Wieprzu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Wieprzu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieprz na lata 2013-2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz w formie darowizny.
 17. Wolne wnioski.
 18. Odpowiedzi na  interpelacje.
 19. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła