Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Stypendia szkolne
28.08.2013

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że od dnia 26 sierpnia 2013r. można składać Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) na  rok  szkolny 2013/2014.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że od dnia 26 sierpnia 2013r. można składać Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) na  rok  szkolny 2013/2014.

Jednocześnie  informujemy, że wzory wniosków są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, pod adresem 34-122 Wieprz 424
Wnioski wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu ( zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, odcinek renty….) można składać do 15 września 2013r.
Wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość  dochodu muszą pochodzić z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu w tym miesiącu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony.   
Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu  33 875 54 15
w dniach: poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,