Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Gminy Wieprz
25.09.2013

Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że  w dniu 2 października 2013 roku (środa)  o godz. 12.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wieprz, z następującym projektem porządku obrad:

Informuje się, że  w dniu 2 października 2013 roku (środa)  o godz. 12.00 Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wieprz, z następującym projektem porządku obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.    Uchwalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXV i XXVI (Nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Wieprz.
4.    Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXV i XXVI (Nadzwyczajnej)  Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5.    Interpelacje.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/214/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości pod drogę gminną nr G000072.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz.
11.    Przedstawienie informacji na temat rozbudowy Szpitala Powiatowego
w Wadowicach – Starosta Wadowicki.
12.    Wolne wnioski.
13.    Odpowiedzi na  interpelacje.
14.    Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz
/-/
Mieczysław Żyła