Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Realizowane projekty

„Rewitalizacja ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego w Nidku”
Remont drogi gminnej G000001 w km od 0+000,00 do km 0+182,00, od 0+287,00 do km 3+129,00, od 3+142,00 do km 3+525,00 w miejscowości Wieprz, Gmina Wieprz
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych". Grant 1
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych". Grant 3
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (ASPE) na terenie Gminy Wieprz
Dzienny Dom Seniora w Wieprzu
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2023

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych" Grant 3
"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych" Grant 1
"Remont posadzek garaży oraz salki szkoleniowo-operacyjnej OSP w Wieprzu"
"Rewitalizacja ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Gierałtowicach"
Modernizacja oświetlenia przy kompleksie sportowym w Gierałtowicach

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Program „Polski Ład” Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2022

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji programu "Maluch+" w Żłobku ,,Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach, ul. Widokowa 49, 34-108 Frydrychowice

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY Z ZAKRESU ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku ,,Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach, ul. Widokowa 49, 34-108 Frydrychowice

Modernizacja oświetlenie przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Wieprzu

Budowa ogólnodostępnych miejsc infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Wieprz

Współdziałanie kluczem do sukcesu – modelowe rozwiązania samorządu i liderów wsi

Prace budowlano - remontowe w remizie OSP w Wieprzu

Przebudowa drogi gminnej nr G000022 na terenie Gminy Wieprz - ul. Sosnowa w miejscowości Nidek-etap 1

Przebudowa drogi gminnej nr G000022 na terenie Gminy Wieprz - ul. Sosnowa w miejscowości Nidek-etap 2

Budowa ogólnodostępnych miejsc infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Wieprz

"Współdziałanie kluczem do sukcesu – modelowe rozwiązania samorządu i liderów wsi"

Budowa wiat przy Centrum Biblioteczno – Informatycznym w Wieprzu

 

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych."

Zdalna Szkoła +

Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy drodze gminnej G000028 w Przybradzu

"Cyfryzacja szkół i placówek edukacyjnych Pakiet Edukacyjny"