Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Spółka cywilna

ZAKŁADANIE SPÓŁKI CYWILNEJ

 1. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 2. Wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi dokonują wpisu do CEIDG (o ile jeszcze nie są wpisani).
 3. Zawarcie na piśmie umowy spółki cywilnej.
 4. Zgłoszenie umowy spółki do GUS w celu uzyskania numeru REGON spółki (druk RG-OP).
 5. Zgłoszenie umowy spółki do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu uzyskania numeru NIP (NIP-2, NIP-D).
 6. Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS.
 7. Uzupełnienie wpisów w CEIDG o nr REGON i NIP spółki.

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE CYWILNEJ

Zawieszenie wykonywania działalności spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 1. Każdy ze wspólników składa wniosek o zmianę wpisu w CEIDG podając informację o dacie zawieszenia działalności spółki.
 2. Przedsiębiorca wykonujący działalność indywidualną i w ramach spółki cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności w obu formach lub tylko w jednej z tych form wówczas dokonuje stosownego zgłoszenia w ZUS, aby opłacać odpowiednie składki tylko z wykonywanej działalności.

 

LIKWIDACJA SPÓŁKI CYWILNEJ

 1. Rozwiązanie umowy spółki cywilnej.
 2. Zgłoszenie powyższego w GUS i US.
 3. Dokonanie odpowiednich zgłoszeń do CEIDG w zależności od tego czy działalność była prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej - wówczas wniosek o wykreślenie wpisu, natomiast jeżeli indywidualnie lub innych spółkach – wniosek o zmianę.

Wspólnicy spółki dokonują właściwych zgłoszeń do ZUS.