Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Obsługa Inwestora - aktualności

Aktualności dla inwestorów


Gmina Wieprz w gronie gmin przyjaznych inwestorom

29 lutego 2024r. podczas uroczystej konferencji w Krakowskim Parku Technologicznym Gmina Wieprz otrzymała nagrodę „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom”. Tytuł „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom” pokazuje, że Gmina Wieprz stwarza doskonałe warunki do rozwoju firm. Najniższe w okolicy stawki podatku od nieruchomości, dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, duża dostępność terenów inwestycyjnych wyznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, wykwalifikowane kadry i wsparcie ze strony władz lokalnych, to największe atuty Gminy.

Wyróżnienie to odzwierciedla kilkuletnią współpracę Gminy Wieprz i Krakowskiego Parku Technologicznego w budowaniu atrakcyjnego środowiska biznesowego.

Na konferencji nagrodzeni zostali również przedstawiciele z sektora biznesu. Miło nam poinformować, że w gronie wyróżnionych znalazła się również firma SOLIDBOX prowadząca działalność na terenie Wieprza.

W trakcie konferencji poruszono wiele ważnych tematów związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej. Na szczególną uwagę zasługuje instrument Polskiej Strefy Inwestycji, dzięki któremu przedsiębiorca może uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług i pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 14 lub 15 lat. Szczegółowe informacje w tym temacie znaleźć można na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej pod adresem: https://wieprz.pl/p/64,dla-przedsiebiorcow.


Spotkajmy się w Polskiej Strefie Inwestycji.

Prezes Krakowskiego Parku TechnologicznegoTadeusz Zaremba, wspólnie z Burmistrzem Wadowic Bartoszem Kalińskim, mają zaszczyt zaprosić na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pod hasłem Spotkajmy się w Polskiej Strefie Inwestycji.

Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca o godz. 10.30, w Wadowickim Centrum Kultury, przy ulicy Teatralnej 1 w Sali Kameralnej.

Celem spotkania, jest prezentacja możliwości wsparcia rozwoju firm oraz promocja potencjału inwestycyjnego miasta Wadowice jak i całego powiatu.

Wspólnie z partnerami wydarzenia, przedstawione zostaną tematy, związane z możliwością uzyskania pomocy na realizację nowych inwestycji oraz zagadnienia związane z finansowaniem transakcji handlowych.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Będzie to dobra okazja do wzajemnego poznania oraz rozmów o gospodarce.
Prosimy o potwierdzenie udziału, poprzez wypełnienie formularza online - link do formularza rejestracyjnego: https://forms.office.com/e/z69NuwqkRN.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na ipogoda@kpt.krakow.pl lub pod numerem telefonu +48 690 870 079.


Wdrożenie standardów obsługi inwestora w Urzędzie Gminy Wieprz

 

W dniu 25 maja 2023 r. w Krakowskim Parku Technologicznym Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek odebrała Certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora w Gminie Wieprz. Certyfikat został przyznany na zakończenie realizacji projektu, którego ideą było podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w gminie Wieprz. W projekcie wzięło udział 85 gmin z terenu województwa małopolskiego. Efektem projektu jest utworzenie w Urzędzie Gminy w Wieprzu zespołu osób odpowiedzialnego za obsługę inwestora, który służyć będzie również pomocą w przygotowywaniu ofert inwestycyjnych. Na stronie internetowej gminy utworzona została specjalna zakładka dedykowana inwestorom: https://wieprz.pl/p/64,dla-przedsiebiorcow. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami.


1 stycznia 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące otrzymania ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Pomoc regionalna w Małopolsce jest wyższa, a kryteria niższe. Sprawdź jak otrzymać ulgę w postaci zwolnienia podatkowego!

Znowelizowane przepisy ułatwiają skorzystanie z narzędzia Polska Strefa Inwestycji dużym i średnim przedsiębiorcom. Znaczenie będzie miał rodzaj inwestycji, dodatkowo punktowane będą przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi usługami biznesowymi, takimi jak: tworzenie oprogramowania, usługi finansowo-księgowe, czy inne z zakresu IT. Przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć nawet na 95% obniżkę obowiązkowych kosztów kwalifikowanych.

Od 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy regionalnej w Małopolsce wzrosła i wynosi:
  • dla dużych przedsiębiorców – 40%
  • dla średnich przedsiębiorców – 50%
  • dla małych i mikro przedsiębiorców – 60%

Zostały także obniżone kryteria ilościowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Te zmiany będą dotyczyć także nowych terenów, co oznacza, że więcej gmin w Małopolsce będzie mogło skorzystać z obniżonych kryteriów wejścia do PSI. Zmiany będą dotyczyć nie tylko miast i gmin tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ale także gmin z nimi graniczących. Przypomnijmy, że w Małopolsce dotyczy to następujących miast: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów.

Nowa inwestycja w ramach PSI pozwoli Ci na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych).

Zasady otrzymania ulgi podatkowej : https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/
Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim mogą skontaktować się z działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego.
Od początku funkcjonowania programu Polska Strefa Inwestycji (2018) - KPT wydał już 153 decyzji o wsparciu, a nakłady planowane w Małopolsce to ponad 5,5 miliarda złotych.

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT.

W Małopolsce warto inwestować i korzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – programu pomocy dla inwestorów obsługiwanego przez Krakowski Park Technologiczny.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

· utworzyć nowy zakład,

· zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,

· wprowadzić nowe produkty,

· zmienić proces produkcyjny.

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:

· branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, ,środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, wyposażenia meblowego czy elementów drewnianych i metalowych).

· firmy z sektora usług ( informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

Kto wydaje decyzję o wsparciu?

Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego (w woj. świętokrzyskim) – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Jaka jest realna pomoc dla przedsiębiorstwa?

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

· 35% dla dużych

· 45% dla średnich

· 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 5 mln zł na zakup gruntu, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 2 750 000 zł do wykorzystania przez 12 lub 15 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (2 750 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

Krakowski Park Technologiczny udziela pomocy bez względu na miejsce inwestycji.

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć tutaj lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT:

email: strefa@kpt.krakow.pltel. +48 690 950 600 i +48 12 345 32 23

Link bezpośredni do dodatkowych informacji na temat PSI: https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z ulgi!

 

Pobierz ulotkę


8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy.

Projekt prowadzony będzie przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie/ powiecie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gmin/ powiatów jako miejsc do lokowania inwestycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy.

Wdrożone mają zostać rozwiązania i strategie ułatwiające przyjmowanie nowych inwestorów i ułatwiające zapoznanie się z przepisami, planami zagospodarowania przestrzennego i możliwościami realizacji przedsięwzięć.

Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miał on już swój pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim. Wzięło w nim udział wówczas ponad 50 samorządów.
Szkolenia będą w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


W Wieprzu spółka AluHouse dostała wsparcie w ramach PSI

 

Miło nam poinformować, że pomimo kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią firmy w Małopolsce podejmują nowe inwestycje i korzystają ze wsparcia w postaci zwolnienia podatkowegow ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

AluHouse sp. z o.o. sp.k. dzięki uldze podatkowej zwiększy swoje zdolności produkcyjne.

Firma AluHouse zainwestuje w powiecie wadowickim, w gminie Wieprz, w modernizację i adaptację pomieszczeń produkcyjnych. W ramach decyzji o wsparciu zostanie wybudowana hala produkcyjna, będą zakupione maszyny i urządzenia, wyposażenie magazynowe i środki transportu, a także licencja na specjalistyczne oprogramowanie do sterowania i zarządzania produkcją. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł.

Korzystając z okazji przypominamy Państwu serdecznie, że ze wsparcia mogą skorzystać niemal wszystkie firmy produkcyjne, bez względu na wielkość oraz miejsce inwestycji. Inwestycję można realizować na własnej nieruchomości lub zakupionej od osoby fizycznej, instytucji czy Skarbu Państwa. Procedura wydania jest bardzo łatwa – trwa około miesiąca.
Pracownicy działu obsługi inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym we wszystkim pomagają.

Zapraszamy do współpracy!

Krystyna Sadowska
Dyrektor działu obsługi inwestora

ksadowska@kpt.krakow.pl