Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Wybory samorządowe 2024

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 109)

Dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego organizacji w 1 województwie

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych

Dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców w 1 województwie

Dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 30 stycznia 2024 r. dot. wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Rozporządzenia Ministra Finansów oraz wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie wybieranych radnych

ZARZĄDZENIE nr 14/2024 Wójta Gminy Wieprz z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja dot. podziału Województwa Małopolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Obwieszczenie Starosty Wadowickiego z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu w Wadowicach

POSTANOWIENIE NR 233/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 234/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 173/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 174/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego,zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu z dnia 4 marca 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieprz z dnia 4 marca 2024 r o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli EU i UK w wyborach

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 marca 2024 r. odnośnie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu z dnia 14.03.2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 7.04.2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wieprz zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja w sprawie losowania z dnia 15 marca 2024 r.

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II i III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wieprz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wieprz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

Postanowienie NR 222/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenie POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WADOWICACH z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 20.03.2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 25.03.2024 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu odnośnie dyżurów w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego